Wedstrijdboekje : september


   Spelreglement


  Huishoudelijk reglement


  Privacybeleid 25/05/2018


  Internationale volleybal spelregels

REGLEMENTEN & FORMULIEREN

BESTUUR

VOORZITTER & SPELLEIDING

Herman Fabri



Tel. 0495/47.76.67

SECRETARIS

Jan Van Gorp

Varenstraat 53

2300 Turnhout

Tel. 0486/92.96.77

PENNINGMEESTER

Vermeulen Eddy



Tel. 0477/67.40.32

BESTUURSLID

Frank Janssens



Tel. 0478/32.20.34

BESTUURSLID

Wendy Van Otten



Tel. 0479/94.92.53


GERVVOT contactadres

info@gervvot.be




Doorgeven uitslagen

uitslag@gervvot.be