HEREN 2 SEPTEMBER

OVERVOC I

VC MALLEUR IGELVOC II

NewTrimVLIMMEREN H

Heylen vastgoed - WeGi Lille

3

1

25

21

25

23

22

25

25

17

WEK LOENHOUT I

KWB RIJKEVORSEL

4

0

25

19

25

23

25

18

25

18

VOLLEY BEERSE H

VOLLEY TIEVOC TIELEN
HEREN 2 OKTOBER                                                                         TOP

OVERVOC I

GELVOC IIVC MALLEUR I

NewTrimGELVOC II

VLIMMEREN HNewTrim

Heylen vastgoed - WeGi LilleVLIMMEREN H

WEK LOENHOUT IHeylen vastgoed - WeGi Lille

KWB RIJKEVORSELWEK LOENHOUT I

VOLLEY BEERSE HKWB RIJKEVORSEL

VOLLEY TIEVOC TIELENVOLLEY BEERSE H

OVERVOC IVOLLEY TIEVOC TIELEN

VC MALLEUR IOVERVOC I

Heylen vastgoed - WeGi LilleGELVOC II

KWB RIJKEVORSELVLIMMEREN H

VOLLEY TIEVOC TIELENWEK LOENHOUT I

VC MALLEUR IVOLLEY BEERSE H

NewTrim
HEREN 2 NOVEMBER                                                                       TOP

OVERVOC I

NewTrimVC MALLEUR I

VLIMMEREN HGELVOC II

Heylen vastgoed - WeGi LilleNewTrim

WEK LOENHOUT IVLIMMEREN H

KWB RIJKEVORSELHeylen vastgoed - WeGi Lille

VOLLEY BEERSE HWEK LOENHOUT I

VOLLEY TIEVOC TIELENKWB RIJKEVORSEL

OVERVOC IVOLLEY BEERSE H

VC MALLEUR IVOLLEY TIEVOC TIELEN

GELVOC II

HEREN 2 DECEMBER                                                                        TOP

OVERVOC I

VLIMMEREN HVC MALLEUR I

Heylen vastgoed - WeGi LilleGELVOC II

WEK LOENHOUT INewTrim

KWB RIJKEVORSELVLIMMEREN H

VOLLEY BEERSE HHeylen vastgoed - WeGi Lille

VOLLEY TIEVOC TIELENWEK LOENHOUT I

OVERVOC IKWB RIJKEVORSEL

VC MALLEUR IVOLLEY BEERSE H

GELVOC IIVOLLEY TIEVOC TIELEN

NewTrim
HEREN 2 JANUARI                                                                           TOP

OVERVOC I

VOLLEY TIEVOC TIELENVC MALLEUR I

OVERVOC IGELVOC II

VC MALLEUR INewTrim

GELVOC IIVLIMMEREN H

NewTrimHeylen vastgoed - WeGi Lille

VLIMMEREN HWEK LOENHOUT I

Heylen vastgoed - WeGi LilleKWB RIJKEVORSEL

WEK LOENHOUT IVOLLEY BEERSE H

KWB RIJKEVORSELVOLLEY TIEVOC TIELEN

VOLLEY BEERSE H
HEREN 2 FEBRUARI                                                                         TOP

OVERVOC I

VOLLEY BEERSE HVC MALLEUR I

VOLLEY TIEVOC TIELEN
GELVOC II

OVERVOC INewTrim

VC MALLEUR IVLIMMEREN H

GELVOC IIHeylen vastgoed - WeGi Lille

NewTrimWEK LOENHOUT I

VLIMMEREN HKWB RIJKEVORSEL

Heylen vastgoed - WeGi LilleVOLLEY BEERSE H

WEK LOENHOUT IVOLLEY TIEVOC TIELEN

KWB RIJKEVORSEL
HEREN 2 MAART                                                                              TOP

OVERVOC I

KWB RIJKEVORSELVC MALLEUR I

VOLLEY BEERSE HGELVOC II

VOLLEY TIEVOC TIELENNewTrim

OVERVOC I
VLIMMEREN H

VC MALLEUR IHeylen vastgoed - WeGi Lille

GELVOC IIWEK LOENHOUT I

NewTrimKWB RIJKEVORSEL

VLIMMEREN HVOLLEY BEERSE H

Heylen vastgoed - WeGi LilleVOLLEY TIEVOC TIELEN

WEK LOENHOUT IVC MALLEUR I

WEK LOENHOUT I
NewTrim

VOLLEY BEERSE HHeylen vastgoed - WeGi Lille

OVERVOC IKWB RIJKEVORSEL

GELVOC IIVOLLEY TIEVOC TIELEN

VLIMMEREN H
HEREN 2 APRIL                                                                               TOP

OVERVOC I

WEK LOENHOUT IVC MALLEUR I

KWB RIJKEVORSELGELVOC II

VOLLEY BEERSE HNewTrim

VOLLEY TIEVOC TIELENVLIMMEREN H

OVERVOC IHeylen vastgoed - WeGi Lille

VC MALLEUR IWEK LOENHOUT I

GELVOC II
KWB RIJKEVORSEL

NewTrimVOLLEY BEERSE H

VLIMMEREN HVOLLEY TIEVOC TIELEN

Heylen vastgoed - WeGi Lille
HEREN 2 MEI                                                                                   TOP        

VC MALLEUR I

GELVOC IINewTrim

VLIMMEREN HHeylen vastgoed - WeGi Lille

WEK LOENHOUT IKWB RIJKEVORSEL

VOLLEY BEERSE HVOLLEY TIEVOC TIELEN

OVERVOC IMEI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARI FEBRUARI MAART APRIL